Commissie van Toewijzing (CvT)

Commissie van Toewijzing (CvT)

Commissie van Toewijzing
Het bestuur van het SWV 23-01 VO heeft een Commissie van Toewijzing (CvT) gemandateerd om een ​​Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs (PrO) of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) af te geven. Voor elke aanvraag die VSO binnenkomt, wordt door twee onafhankelijke deskundigen een advies geschreven.

Tevens houdt de commissie zich bezig met de ontwikkeling van processen en procedures, waaronder de aanvraagprocedures.

De commissie volgt als volgt:

 • Carien Kielstra-Hulsman, voorzitter;
 • Marjan Tuut, psycholoog Dienst Ondersteuning en Expertise; 
 • Frederike Nikkels, orthopedagoog/GZ-psycholoog bij SOTOG (deskundige cluster 4);
 • Robbert Oosterhold, leerlingcoördinator bij Erasmus (deskundige PrO); 
 • Linda Scholten-Egberts, teamcoördinator onderbouw PrO bij CSG Reggesteyn (deskundige PrO);
 • Veronique Schonewille, psycholoog Dienst Ondersteuning en Expertise;
 • Middels oproep wordt gebruik gemaakt van de expertise van een GGD-arts.

De leden van de commissie zijn lid op basis van hun deskundigheid en handelen zonder last of ruggespraak. De commissie vergadert elke maand. Het vergaderschema vindt u hieronder.

Digitaal aanvragen van een TLV
Voor het digitaal aanvragen van een TLV-VSO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag VSO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.

Voor het digitaal aanvragen van een TLV-PrO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag PrO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.​

Een TLV aanvragen

TLV-PrO
Wanneer een leerling naar verwachting, op basis van de huidige geldende criteria, in aanmerking komt voor plaatsing in het Praktijkonderwijs.

TLV-VSO
Wanneer binnen het regulier voortgezet onderwijs de basisondersteuning, de eventuele extra ondersteuning (waaronder de Pluspunten) en/of de Tussenvoorziening, niet voldoende ondersteuning kan bieden aan een leerling, dan wordt een TLV aangevraagd voor het VSO. Ook wanneer er binnen het VSO sprake is van een verandering van een cluster (3 of 4) of een VSO-school, dan is een TLV noodzakelijk.

Informatie- en contactpunt
De ambtelijk secretaris van de commissie, Ellen Kotte, is het eerste aanspreekpunt voor de scholen voor wat betreft het indienen van een aanvraag voor een TLV. De ambtelijk secretaris is beschikbaar om de scholen te adviseren hoe te handelen inzake de aanvraagprocedure. Ellen is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag via telefoonnummer is 0546-834200 of mailadres cvt@swv2301.nl.

Digitaal aanvragen van een TLV
Het SWV 23-01 VO heeft gekozen voor een digitaal systeem om een aanvraag van een TLV voor het Praktijkonderwijs (PrO) of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) te kunnen doen. Ouders kunnen zelf geen TLV aanvragen. Een TLV wordt door de school van inschrijving aangevraagd.

Kindkans is een webapplicatie en daardoor altijd bereikbaar via internet. Via Kindkans communiceren wij tevens met scholen over de voortgang van de aanvragen. Voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van de CvT, mailadres info@swv2301.nl. Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl

Vergaderschema Commissie van Toewijzing:

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

Inleverdatum- dossiers:                                        CvT-vergadering

24 mei 2024                                                              10 juni 2024

07 juni 2024                                                               24 juni 2024

21 juni 2024                                                               08 juli 2024

 

 

De CvT vergadert in het schooljaar 2024-2025 op de woensdag:

Inleverdatum-dossiers:

03 september 2024

18 september 2024

09 oktober 2024

23 oktober 2024

13 november 2024

27 november 2024

17 december 2024

15 januari 2025

29 januari 2025

12 februari 2025

12 maart 2025

26 maart 2025

09 april 2025

07 mei 2025

21 mei 2025

04 juni 2025

18 juni 2025

CvT-vergadering:

18 september 2024

02 oktober 2024

23 oktober 2024

13 november 2024

27 november 2024

11 december 2024

15 januari 2025

29 januari 2025

12 februari 2025

05 maart 2025

26 maart 2025

09 april 2025

07 mei 2025

21 mei 2025 

05 juni 2025 (donderdag!)

18 juni 2025

02 juli 2025

Inleverperiode TLV-PrO: 01 januari 2025 tot en met 18 juni 2025, voor leerlingen die instromen in het eerste leerjaar.

Vergaderschema Commissie van Toewijzing:

De CvT vergadert in het schooljaar 2023-2024 op de volgende maandagen:

Inleverdatum dossiers:

04 september 2023

15 september 2023

29 september 2023

20 oktober 2023

10 november 2023

01 december 2023

15 december 2023

12 januari 2024

26 januari 2024

16 februari 2024

08 maart 2024

28 maart 2024

12 april 2024

26 april 2024

24 mei 2024

07 juni 2024

21 juni 2024

CvT-vergadering:

18 september 2023

02 oktober 2023

16 oktober 2023

13 november 2023

27 november 2023

18 december 2023

15 januari 2024

29 januari 2024

12 februari 2024

11 maart 2024

25 maart 2024

15 april 2024

13 mei 2024

27 mei 2024

10 juni 2024

24 juni 2024

08 juli 2024

Inleverperiode TLV-PrO: 01 januari 2024 tot en met 30 juni 2024, voor leerlingen die instromen in het eerste leerjaar.

Uiterste inleverdatum verlenging TLV-VSO: 1 april 2024.

Digitaal aanvragen van een TLV
Voor het digitaal aanvragen van een TLV-VSO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag VSO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.

Voor het digitaal aanvragen van een TLV-PrO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag PrO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.​

Digitale aanvraag TLV-VSO

Digitale aanvraag TLV-VSO

Om een ​​nieuwe aanvraag TLV-VSO (hulpvraag) te kunnen toevoegen in Kindkans, aanvullende bijlagen te worden toegevoegd. Bij dit formulier besproken u ook een aantal bijlagen. Bijlagen met een * zijn verplicht toe te voegen documenten.

Bijlage 1*: Onderbouw en Advies: download hier het formulier ;  
Of bindend advies POVO-HIA traject: download hier het formulier ;

Bijlage 2*: Actueel ontwikkelingsperspectief (van uw eigen school):
download hier het formulier ;
Van ontwikkelingsperspectief POVO-HIA traject: download hier het formulier ;

Bijlage 3: Zienswijze dubbele vertegenwoordigers: download hier het formulier ( ** verplicht wanneer ouders niet akkoord zijn met een TLV-aanvraag);
Van toestemming betrokken POVO-HIA traject: download hier het formulier ;

Overige bijlagen, indien aanwezig, bijvoorbeeld:
• IQ-onderzoek;
• Psychodiagnostisch onderzoek;
• Verslag MDO;
• Gespreksverslag ouders.

 Werkwijze digitale aanvraag

 • De handmatige bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • U vult de aanvraag in, u vergroot de bijlagen bij de aanvraag en stuurt de aanvraag.

Handleiding Kindkans SWV 23-01 VO

Voor informatie over Kindkans en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van SWV 23-01 VO, info@swv2301.nl . Tevens hebben we een handleiding geschreven specifiek voor het SWV 23-01 VO. Deze handleiding is ook te downloaden op het startscherm van Kindkans, nadat u bent ingelogd. De handleiding voor het werken met Kindkans (versie januari 2023) kunt u hieronder downloaden.

Klik hier voor de handleiding voor Kindkans te downloaden.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl .

Om een nieuwe aanvraag TLV-VSO (hulpvraag) te kunnen toevoegen in Kindkans, dienen onderstaande bijlagen te worden toegevoegd. Bij dit formulier voegt u ook een aantal bijlagen. Bijlagen met een * zijn verplicht toe te voegen documenten.

Bijlage 1*: Onderbouwing en Advies: download hier het formulier;
Of Bindend advies POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 2*: Ontwikkelingsperspectief (van uw eigen school): download hier het formulier;

Of Ontwikkelingsperspectief POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 3: Zienswijze wettelijk vertegenwoordigers: download hier het formulier;

Of Toestemming betrokkenen POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 4*: Onderzoek intelligentie
(bij IQ hoger dan 50 mag deze niet ouder zijn dan 2 jaar of onderbouwing van het intelligentieniveau door een gedragsdeskundige).

Overige bijlagen, indien aanwezig, bijvoorbeeld:
• Psychodiagnostisch onderzoek;
• Gespreksverslag ouders;
• Verslag externe hulpverlening.

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

Handleiding Kindkans SWV 23-01 VO

Voor informatie over Kindkans en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van SWV 23-01 VO, secretariaat@swv2301.nl. Tevens hebben we een handleiding geschreven specifiek voor het SWV 23-01 VO. Deze handleiding is ook te downloaden op het startscherm van Kindkans, nadat u bent ingelogd. De handleiding voor het werken met Kindkans (versie maart 2021) kunt u hieronder downloaden.

Klik hier om de handleiding voor Kindkans te downloaden.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl.

 

Digitale aanvraag TLV-PrO

Digitale aanvraag TLV-PrO

Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en de basisschool kunnen samen hun kind aanmelden vanaf het moment dat de leerling in groep 7 zit (maart van dat eindigt) tot in groep 8 (april van dat eindigt). In de praktijk coördineert de aanmelding de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door middel van de aanmeldformulieren van de betreffende VO-school. Deze zijn op de websites van de VO-scholen te vinden.

Wie kan een Toelaatbaarheidsverklaring PrO (TLV-PrO) aanvragen?
VO- en VSO-schoolbesturen in de regio Almelo kunnen een TLV-PrO aanvragen. Het betreft leerlingen die instromen in het eerste leerjaar praktijkonderwijs. Een leerling kan zich bij de aangesloten VO- en VSO-schoolbesturen aanmelden gevolgd door de school van aanmelding zorgplicht heeft en de eventuele TLV dient aan te vragen. Leerlingen/ouders/verzorgers kunnen geen TLV aanvragen.

Een aanvraag doen
Door middel van onderstaande link ‘start digitale aanvraag Kindkans’, kunt u de aanmeldprocedure in gang zetten. De onderstaande bovengenoemde bijlage dient u echter eerst compleet ingevuld en digitaal bij de hand te hebben, waardoor u de digitale aanvraag start. Het gaat om de volgende bijlagen:

Bijlage 1:
Aanmeldingsformulier PrO (van school van inschrijving) afgesloten 2024-2025.

Bijlage 2:  Schoolaanmeldingsformulier PrO

Bijlage 3:  IQ-bepaling

Bijlage 4:  CITO-scores (LOVS) van Drempelonderzoekscores

Bijlage 5: OKR van OPP

Werkwijze digitale aanvraag

 • De handmatige bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • U vult de aanvraag in, u vergroot de bijlagen bij de aanvraag en stuurt de aanvraag.

Handleiding Kindkans SWV 23-01 VO

Voor informatie over Kindkans en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van SWV 23-01 VO, info@swv2301.nl . Tevens hebben we een handleiding geschreven specifiek voor het SWV 23-01 VO. Deze handleiding is ook te downloaden op het startscherm van Kindkans, nadat u bent ingelogd. De handleiding voor het werken met Kindkans (versie maart 2021) kunt u hieronder downloaden.

Klik hier voor de handleiding voor Kindkans te downloaden.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl

Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en de basisschool samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het moment dat de leerling in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in groep 8 (april van dat schooljaar). In de praktijk coördineert de basisschool de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door middel van de aanmeldformulieren van de betreffende VO-school. Deze zijn op de websites van de VO-scholen te vinden.

Wie kan een Toelaatbaarheidsverklaring PrO (TLV-PrO) aanvragen?
VO- en VSO-schoolbesturen in de regio Almelo kunnen een TLV-PrO aanvragen. Het betreft leerlingen die instromen in het eerste leerjaar praktijkonderwijs. Een leerling kan zich bij de aangesloten VO- en VSO-schoolbesturen aanmelden waarna de school van aanmelding zorgplicht heeft en de eventuele TLV dient aan te vragen. Leerlingen/ouders/verzorgers kunnen geen TLV aanvragen.

Een aanvraag doen
Door middel van onderstaande link ‘start digitale aanvraag Kindkans’, kunt u de aanmeldprocedure in gang zetten. De hieronder genoemde bijlagen dient u echter eerst compleet ingevuld en digitaal bij de hand te hebben, alvorens u de digitale aanvraag start. Het gaat om de volgende bijlagen:

Bijlage 1:
Aanmeldingsformulier PrO (van school van inschrijving) schooljaar 2023-2024.

Bijlage 2: Schoolaanmeldingsformulier PrO

Bijlage 3: I.Q.-bepalingen getekend profielblad (niet ouder dan 2 jaar)

Bijlage 4: CITO-scores (LVOS) of Drempelonderzoekscores

Bijlage 5: Een duidelijke beschrijving van de leerling door de basisschool (leerkracht) middels een OKR of een OPP, waarin informatie over werkhouding, gedrag, thuissituatie en de tot dan toe geleverde ondersteuning is opgenomen.

Bijlage 6: Overige relevante informatie.

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

Handleiding Kindkans SWV 23-01 VO

Voor informatie over Kindkans en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van de CvT, info@swv2301.nl. Tevens hebben we een handleiding geschreven specifiek voor het SWV 23-01 VO. Deze handleiding is ook te downloaden op het startscherm van Kindkans, nadat u bent ingelogd. De handleiding voor het werken met Kindkans (versie februari 2021) kunt u hieronder downloaden.

Klik hier om de handleiding voor Kindkans te downloaden.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Wat is een ontwikkelingsperspectief?
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin staat wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Vroeger heette dit een handelingsplan.

Voor wie?
Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen welke in het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod zit, is geen ontwikkelingsperspectief nodig.