Commissie van Toewijzing (CvT)

Commissie van Toewijzing (CvT)

Commissie van Toewijzing
Het bestuur van het SWV 23-01 VO heeft de Commissie van Toewijzing (CvT) gemandateerd om een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs (PrO) of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) af te geven. Tevens houdt de commissie zich bezig met de ontwikkeling van processen en procedures, waaronder de aanvraagprocedures.

De commissie is als volgt samengesteld:

 • Han Peters, voorzitter;
 • Maria Loman, orthopedagoog bij SOTOG (deskundige cluster 3);
 • Frederike Nikkels, orthopedagoog/GZ-psycholoog bij SOTOG (deskundige cluster 4);
 • Frederike Wassink, orthopedagoog bij Dienst Ondersteuning en Expertise;
 • Ruben Morsink/Robbert Oosterhold, intern schoolondersteuningsteam bij Erasmus (deskundige PrO); 
 • Gerlof Puppels, unitleider PrO bij CSG Reggesteyn (deskundige PrO).

De leden van de commissie zijn lid op basis van hun deskundigheid en handelen zonder last of ruggespraak. De commissie vergadert elke maand. Het vergaderschema vindt u hieronder.

Digitaal aanvragen van een TLV
Voor het digitaal aanvragen van een TLV-VSO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag VSO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.

Voor het digitaal aanvragen van een TLV-PrO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag PrO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.​

Een TLV aanvragen

TLV-PrO
Wanneer een leerling naar verwachting, op basis van de huidige geldende criteria, in aanmerking komt voor plaatsing in het Praktijkonderwijs.

TLV-VSO
Wanneer binnen het regulier voortgezet onderwijs de basisondersteuning, de eventuele extra ondersteuning (waaronder de Pluspunten) en/of de Tussenvoorziening, niet voldoende ondersteuning kan bieden aan een leerling, dan wordt een TLV aangevraagd voor het VSO. Ook wanneer er binnen het VSO sprake is van een verandering van een cluster (3 of 4) of een VSO-school, dan is een TLV noodzakelijk.

Informatie- en contactpunt
De ambtelijk secretaris van de commissie, Ellen Kotte, is het eerste aanspreekpunt voor de scholen voor wat betreft het indienen van een aanvraag voor een TLV. De ambtelijk secretaris is beschikbaar om de scholen te adviseren hoe te handelen inzake de aanvraagprocedure. Ellen is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag via telefoonnummer is 0546-834200 of mailadres cvt@swv2301.nl.

Digitaal aanvragen van een TLV
Het SWV 23-01 VO heeft gekozen voor een digitaal systeem om een aanvraag van een TLV voor het Praktijkonderwijs (PrO) of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) te kunnen doen. Ouders kunnen zelf geen TLV aanvragen. Een TLV wordt door de school van inschrijving aangevraagd.

Kindkans is een webapplicatie en daardoor altijd bereikbaar via internet. Via Kindkans communiceren wij tevens met scholen over de voortgang van de aanvragen. Voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van SWV 23-01 VO, mailadres secretariaat@swv2301.nl.
Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl

Vergaderschema Commissie van Toewijzing:

De CvT vergadert in het schooljaar 2021-2022 op de volgende dinsdagen:

Inleverdatum dossiers:

31 augustus 2021

14 september 2021

28 september 2021

12 oktober 2021

09 november 2021

30 november 2021

14 december 2021

11 januari 2022

25 januari 2022

01 maart 2022

22 maart 2022

05 april 2022

14 april 2022

17 mei 2022

31 mei 2022

14 juni 2022

CvT-vergadering (telkens op dinsdag):

14 september 2021

28 september 2021

12 oktober 2021

02 november 2021

23 november 2021

14 december 2021

11 januari 2022

25 januari 2022

08 februari 2022

15 maart 2022

29 maart 2022

19 april 2022

17 mei 2022

31 mei 2022

14 juni 2022

28 juni 2022

Inleverperiode TLV-PrO: 01 januari 2022 tot en met 30 juni 2022, voor leerlingen die instromen in het eerste leerjaar.

Uiterste inleverdatum verlenging TLV-VSO: 1 april 2022.

Vergaderschema Commissie van Toewijzing:

De CvT vergadert in het schooljaar 2020-2021 op de volgende dinsdagen:

Inleverdatum dossiers:

31 augustus 2021

14 september 2021

28 september 2021

12 oktober 2021

09 november 2021

30 november 2021

14 december 2021

11 januari 2022

25 januari 2022

01 maart 2022

22 maart 2022

05 april 2022

14 april 2022

17 mei 2022

31 mei 2022

14 juni 2022

CvT-vergadering 

14 september 2021

28 september 2021

12 oktober 2021

02 november 2021

23 november 2021

14 december 2021

11 januari 2022

25 januari 2022

08 februari 2022

15 maart 2022

29 maart 2022

19 april 2022

17 mei 2022

31 mei 2022

14 juni 2022

28 juni 2022

Inleverperiode TLV-PrO: 01 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, voor leerlingen die instromen in het eerste leerjaar.

Uiterste inleverdatum verlenging TLV-VSO: 1 april 2021.

Digitaal aanvragen van een TLV
Voor het digitaal aanvragen van een TLV-VSO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag VSO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.

Voor het digitaal aanvragen van een TLV-PrO, gaat u naar de pagina ‘Digitale aanvraag PrO’. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.​

Digitale aanvraag TLV-VSO

Digitale aanvraag TLV-VSO

Om een nieuwe aanvraag TLV-VSO (hulpvraag) te kunnen toevoegen in Kindkans, dienen onderstaande bijlagen te worden toegevoegd. Bij dit formulier voegt u ook een aantal bijlagen. Bijlagen met een * zijn verplicht toe te voegen documenten.

Bijlage 1*: Onderbouwing en Advies: download hier het formulier; 
Of bindend advies POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 2*: Ontwikkelingsperspectief (van uw eigen school):
download hier het formulier;
Of ontwikkelingsperspectief POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 3*: Toestemming betrokkenen: download hier het formulier;
Of toestemming betrokkenen POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 4*: Onderbouwing intelligentie
(bij IQ hoger dan 50 mag deze niet ouder zijn dan 2 jaar of onderbouwing van het intelligentieniveau door een gedragsdeskundige).

Overige bijlagen, indien aanwezig, bijvoorbeeld:
• Psychodiagnostisch onderzoek;
• Gespreksverslag ouders;
• Verslag externe hulpverlening.

 

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

Handleiding Kindkans SWV 23-01 VO

Voor informatie over Kindkans en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van SWV 23-01 VO, secretariaat@swv2301.nl. Tevens hebben we een handleiding geschreven specifiek voor het SWV 23-01 VO. Deze handleiding is ook te downloaden op het startscherm van Kindkans, nadat u bent ingelogd. De handleiding voor het werken met Kindkans (versie februari 2021) kunt u hieronder downloaden.

Klik hier om de handleiding voor Kindkans te downloaden.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl.

Om een nieuwe aanvraag TLV-VSO (hulpvraag) te kunnen toevoegen in Kindkans, dienen onderstaande bijlagen te worden toegevoegd. Bij dit formulier voegt u ook een aantal bijlagen. Bijlagen met een * zijn verplicht toe te voegen documenten.

Bijlage 1*: Onderbouwing en Advies: download hier het formulier;
Of Bindend advies POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 2*: Ontwikkelingsperspectief (van uw eigen school): download hier het formulier;

Of Ontwikkelingsperspectief POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 3*: Toestemming betrokkenen: download hier het formulier;

Of Toestemming betrokkenen POVO-HIA traject: download hier het formulier;

Bijlage 4*: Onderzoek intelligentie
(bij IQ hoger dan 50 mag deze niet ouder zijn dan 2 jaar of onderbouwing van het intelligentieniveau door een gedragsdeskundige).

Overige bijlagen, indien aanwezig, bijvoorbeeld:
• Psychodiagnostisch onderzoek;
• Gespreksverslag ouders;
• Verslag externe hulpverlening.

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

Handleiding Kindkans SWV 23-01 VO

Voor informatie over Kindkans en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van SWV 23-01 VO, secretariaat@swv2301.nl. Tevens hebben we een handleiding geschreven specifiek voor het SWV 23-01 VO. Deze handleiding is ook te downloaden op het startscherm van Kindkans, nadat u bent ingelogd. De handleiding voor het werken met Kindkans (versie februari 2021) kunt u hieronder downloaden.

Klik hier om de handleiding voor Kindkans te downloaden.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl.

 

Digitale aanvraag TLV-PrO

Digitale aanvraag TLV-PrO

Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en de basisschool samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het moment dat de leerling in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in groep 8 (april van dat schooljaar). In de praktijk coördineert de basisschool de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door middel van de aanmeldformulieren van de betreffende VO-school. Deze zijn op de websites van de VO-scholen te vinden.

Wie kan een Toelaatbaarheidsverklaring PrO (TLV-PrO) aanvragen?
VO- en VSO-schoolbesturen in de regio Almelo kunnen een TLV-PrO aanvragen. Het betreft leerlingen die instromen in het eerste leerjaar praktijkonderwijs. Een leerling kan zich bij de aangesloten VO- en VSO-schoolbesturen aanmelden waarna de school van aanmelding zorgplicht heeft en de eventuele TLV dient aan te vragen. Leerlingen/ouders/verzorgers kunnen geen TLV aanvragen.

Een aanvraag doen
Door middel van onderstaande link ‘start digitale aanvraag Kindkans’, kunt u de aanmeldprocedure in gang zetten. De hieronder genoemde bijlagen dient u echter eerst compleet ingevuld en digitaal bij de hand te hebben, alvorens u de digitale aanvraag start. Het gaat om de volgende bijlagen:

Bijlage 1:
Aanmeldingsformulier PrO (van school van inschrijving) schooljaar 2021-2022.

Bijlage 2: Schoolaanmeldingsformulier PrO

Bijlage 3: I.Q.-bepaling

Bijlage 4: CITO-scores (LOVS) of Drempelonderzoekscores

Bijlage 5: OKR of OPP

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

Handleiding Kindkans SWV 23-01 VO

Voor informatie over Kindkans en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van SWV 23-01 VO, secretariaat@swv2301.nl. Tevens hebben we een handleiding geschreven specifiek voor het SWV 23-01 VO. Deze handleiding is ook te downloaden op het startscherm van Kindkans, nadat u bent ingelogd. De handleiding voor het werken met Kindkans (versie februari 2021) kunt u hieronder downloaden.

Klik hier om de handleiding voor Kindkans te downloaden.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl

Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en de basisschool samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het moment dat de leerling in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in groep 8 (april van dat schooljaar). In de praktijk coördineert de basisschool de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door middel van de aanmeldformulieren van de betreffende VO-school. Deze zijn op de websites van de VO-scholen te vinden.

Wie kan een Toelaatbaarheidsverklaring PrO (TLV-PrO) aanvragen?
VO- en VSO-schoolbesturen in de regio Almelo kunnen een TLV-PrO aanvragen. Het betreft leerlingen die instromen in het eerste leerjaar praktijkonderwijs. Een leerling kan zich bij de aangesloten VO- en VSO-schoolbesturen aanmelden waarna de school van aanmelding zorgplicht heeft en de eventuele TLV dient aan te vragen. Leerlingen/ouders/verzorgers kunnen geen TLV aanvragen.

Een aanvraag doen
Door middel van onderstaande link ‘start digitale aanvraag Kindkans’, kunt u de aanmeldprocedure in gang zetten. De hieronder genoemde bijlagen dient u echter eerst compleet ingevuld en digitaal bij de hand te hebben, alvorens u de digitale aanvraag start. Het gaat om de volgende bijlagen:

Bijlage 1:
Aanmeldingsformulier PrO (van school van inschrijving) schooljaar 2021-2022.

Bijlage 2: Schoolaanmeldingsformulier PrO

Bijlage 3: I.Q.-bepalingen getekend profielblad (niet ouder dan 2 jaar)

Bijlage 4: CITO-scores (LVOS) of Drempelonderzoekscores

Bijlage 5: Een duidelijke beschrijving van de leerling door de basisschool (leerkracht) middels een OKR of een OPP, waarin informatie over werkhouding, gedrag, thuissituatie en de tot dan toe geleverde ondersteuning is opgenomen.

Bijlage 6: Overige relevante informatie.

Werkwijze digitale aanvraag

 • De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
 • U gaat naar onderstaande link ‘start digitale aanvraag’;
 • U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

Handleiding Kindkans SWV 23-01 VO

Voor informatie over Kindkans en voor het aanvragen van een account kunt u terecht bij het secretariaat van SWV 23-01 VO, secretariaat@swv2301.nl. Tevens hebben we een handleiding geschreven specifiek voor het SWV 23-01 VO. Deze handleiding is ook te downloaden op het startscherm van Kindkans, nadat u bent ingelogd. De handleiding voor het werken met Kindkans (versie februari 2021) kunt u hieronder downloaden.

Klik hier om de handleiding voor Kindkans te downloaden.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op de website van Kindkans: www.kindkans.nl

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Wat is een ontwikkelingsperspectief?
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin staat wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Vroeger heette dit een handelingsplan.

Voor wie?
Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen welke in het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod zit, is geen ontwikkelingsperspectief nodig.