Het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening (O en D) is in de ondersteuningstructuur van het SWV 23-01 VO de aanvulling op de basis- en extra ondersteuning die door de V(S)O-scholen wordt geleverd. Daar waar de school niet toereikend genoeg is om de gevraagde ondersteuning aan de jongeren te kunnen bieden, kan een beroep worden gedaan op het Centrum voor O en D. 

Het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening (O en D) is in de ondersteuningstructuur van het SWV 23-01 VO de aanvulling op de basis- en extra ondersteuning die door de V(S)O-scholen wordt geleverd. Daar waar de school niet toereikend genoeg is om de gevraagde ondersteuning aan de jongeren te kunnen bieden, kan een beroep worden gedaan op het Centrum voor O en D. 

Het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening (O en D) is in de ondersteuningstructuur van het SWV 23-01 VO de aanvulling op de basis- en extra ondersteuning die door de V(S)O-scholen wordt geleverd. Daar waar de school niet toereikend genoeg is om de gevraagde ondersteuning aan de jongeren te kunnen bieden, kan een beroep worden gedaan op het Centrum voor O en D. 

De volgende onderdelen vormen het Centrum voor 
Onderwijs en Dienstverlening:

  • De Dienst Ondersteuning en Expertise
  • De Schakel
  • De Rebound
  • De Link

Zie voor meer informatie de pagina Ouders.

De volgende onderdelen vormen het Centrum voor 
Onderwijs en Dienstverlening:

  • De Dienst Ondersteuning en Expertise
  • De Schakel
  • De Rebound
  • De Link

Zie voor meer informatie de pagina Ouders.