GOED ONDERWIJS

DAT BIJ ONS PAST

Welkom op de website van Samenwerkingsverband SWV 23-01 VO!

Goed onderwijs is de basis voor alle jongeren. Zij dienen onderwijs en ondersteuning te krijgen waar zij recht op hebben. Voor alle leerlingen binnen het SWV 23-01 VO is er een passend antwoord op de ondersteuningsvraag die zij bij het onderwijsleerproces kunnen hebben. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en die ondersteuning krijgt waar hij/zij behoefte aan heeft. Centraal: wat heeft de leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig. Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning.

Kwalitatief goed onderwijs betekent:

 • Goede prestaties;
 • Aandacht voor talentontwikkeling;
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken;
 • Kunnen omgaan met verschillen;
 • Doorgaande schoolloopbanen en een professionele, lerende cultuur;
 • Kunnen aanbrengen van een goed pedagogisch klimaat.

GOED ONDERWIJS

DAT BIJ ONS PAST

Welkom op de website van Samenwerkingsverband SWV 23-01 VO!

Goed onderwijs is de basis voor alle jongeren. Zij dienen onderwijs en ondersteuning te krijgen waar zij recht op hebben. Voor alle leerlingen binnen het SWV 23-01 VO is er een passend antwoord op de ondersteuningsvraag die zij bij het onderwijsleerproces kunnen hebben. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en die ondersteuning krijgt waar hij/zij behoefte aan heeft. Centraal: wat heeft de leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig. Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning.

Kwalitatief goed onderwijs betekent:

 • Goede prestaties;
 • Aandacht voor talentontwikkeling;
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken;
 • Kunnen omgaan met verschillen;
 • Doorgaande schoolloopbanen en een professionele, lerende cultuur;
 • Kunnen aanbrengen van een goed pedagogisch klimaat.

GOED ONDERWIJS

DAT BIJ ONS PAST

Welkom op de website van Samenwerkingsverband SWV 23-01 VO!

Goed onderwijs is de basis voor alle jongeren. Zij dienen onderwijs en ondersteuning te krijgen waar zij recht op hebben. Voor alle leerlingen binnen het SWV 23-01 VO is er een passend antwoord op de ondersteuningsvraag die zij bij het onderwijsleerproces kunnen hebben. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en die ondersteuning krijgt waar hij/zij behoefte aan heeft. Centraal: wat heeft de leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig. Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning.

Kwalitatief goed onderwijs betekent:

 • Goede prestaties;
 • Aandacht voor talentontwikkeling;
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken;
 • Kunnen omgaan met verschillen;
 • Doorgaande schoolloopbanen en een professionele, lerende cultuur;
 • Kunnen aanbrengen van een goed pedagogisch klimaat.