Organisatie

Het SWV 23-01 VO ondersteunt in de Regio Almelo (gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand) ruim 14.000 leerlingen op 25 scholen voor voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) waarvan 6 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Er zijn 10 schoolbesturen aangesloten bij het SWV.

Organisatie

Het SWV 23-01 VO ondersteunt in de Regio Almelo (gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand) ruim 14.000 leerlingen op 25 scholen voor voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) waarvan 6 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Er zijn 10 schoolbesturen aangesloten bij het SWV.

Organisatie

Het SWV 23-01 VO ondersteunt in de Regio Almelo (gemeenten Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand) ruim 14.000 leerlingen op 25 scholen voor voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) waarvan 6 scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO). Er zijn 10 schoolbesturen aangesloten bij het SWV.

Directie​

Directie​

De directeur van het SWV 23-01 VO is de heer H. (Han) Peters. De heer Peters is belast met de dagelijkse leiding en is tevens voorzitter van de Commissie van Toewijzing. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0546 – 834 200. Ook kunt u een mail sturen naar secretariaat@swv2301.nl.

Mevrouw C. (Carien) Kielstra is manager voor het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening. Haar telefoonnummer is 0546 – 834 200 en mailadres c.kielstra@swv2301.nl.

Het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw C. (Carla) te Riele. Zij is van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Haar telefoonnummer is 0546 – 752 201 en mailadres secretariaat@swv2301.nl.

Schoolbesturen​

De volgende schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het SWV 23-01 VO. De schoolbestuurders vormen samen het Algemeen Bestuur van het SWV.

 • Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal/Rijssen – Aart van ’t Veld (voorzitter)
 • Stichting Carmelcollege – Peter Koopman (secretaris)
 • Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland – Frank de Vries (penningmeester)
 • Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo e.o. – Inge Sterenborg
 • Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus – Hans Weustenraad
 • Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs – Leendert van den Dool
 • Stichting Waerdenborch – Marcel ten Vergert
 • Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland – Berend Pastoor
 • Stichting Attendiz – Paul Overakker
 • Stichting Aquila – Oetze Wiersma
 • Onafhankelijk lid – Jan Binnenmars

    Het bestuur is bereikbaar via
    ambtelijk secretaris Antoinette Benneker,
    telefoon 06 – 2324 1367 of mailadres 
    a.benneker@swv2301.nl

Schoolbesturen​

De volgende schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het SWV 23-01 VO. De schoolbestuurders vormen samen het Algemeen Bestuur van het SWV.

 • Stichting Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal/Rijssen – Aart van ’t Veld (voorzitter)
 • Stichting Carmelcollege – Almelo – Peter Koopman (secretaris)
 • Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland – Frank de Vries (penningmeester)
 • Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo e.o. – Inge Sterenborg
 • Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus – Hans Weustenraad
 • Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs – Leendert van den Dool
 • Stichting Waerdenborch –  Marcel ten Vergert
 • Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland – Berend Pastoor
 • Stichting Attendiz – Paul Overakker
 • Stichting Aquila – Oetze Wiersma
 • Onafhankelijk lid – Jan Binnenmars

Het bestuur is bereikbaar via ambtelijk secretaris Antoinette Benneker, telefoon 06 – 2324 1367 of mailadres a.benneker@swv2301.nl

Scholen

​Stichting voor Prot. Chr. Onderwijs
in de regio Almelo

 • Het Noordik Noordikslaan HAVO/VWO/Gymnasium – Almelo
 • Het Noordik C. van Renneslaan VMBO – Almelo
 • Het Noordik HAVO/VWO/VMBO – Vroomshoop
 • Het Noordik VMBO – Vriezenveen

Stichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs
voor Nijverdal/Rijssen e.o.

 • Reggesteyn Noetselerbergweg
  HAVO/Atheneum/Gymnasium – Nijverdal
 • Reggesteyn W. de Clercqstraat VMBO – Nijverdal
 • Reggesteyn PrO/VMBO/Atheneum/Gymnasium –
  Rijssen

Stichting Carmelcollege

 • Pius X College Aalderinkshoek MAVO/HAVO/Atheneum/
  Gymnasium/TTO – Almelo
 • Pius X College Van Renneslaan VMBO/MAVO – Almelo
 • Pius X College MAVO/VMBO/HAVO/VWO/Gymnasium – Rijssen
 • Scholengemeenschap Canisius MAVO/HAVO/VWO – Almelo
 • Scholengemeenschap Canisius
  VMBO/MAVO/HAVO/VWO/TTO – Tubbergen

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland

 • Zone.college VMBO/Groene Lyceum – Almelo

Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus

 • Het Erasmus HAVO/VWO – Almelo
 • Het Erasmus VMBO – Almelo
 • Het Erasmus PrO – Almelo

Stichting Waerdenborch

 • De Waerdenborch
  MAVO/HAVO/VMBO/Atheneum/Gymnasium/LWOO – Holten

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw
Voortgezet Onderwijs

 • De Passie VMBO/HAVO/VWO – Wierden

Stichting Speciaal Onderwijs Twente en
Oost Gelderland

 • Elimschool VSO – Hellendoorn
 • De Veenlanden VSO – Almelo
 • De Brug VSO – Almelo

Stichting Attendiz

 • Het Mozaiek VSO C. Franckstraat – Almelo
 • De Passage VSO – Almelo
 • MOTA – Almelo

Stichting Aquila

 • Boslust VSO Ommen

Scholen

​Stichting voor Prot. Chr. Onderwijs
in de regio Almelo

 • Het Noordik Noordikslaan HAVO/VWO/Gymnasium – Almelo
 • Het Noordik C. van Renneslaan VMBO – Almelo
 • Het Noordik HAVO/VWO/VMBO – Vroomshoop
 • Het Noordik VMBO – Vriezenveen

Stichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs
voor Nijverdal/Rijssen e.o.

 • Reggesteyn Noetselerbergweg
  HAVO/Atheneum/Gymnasium – Nijverdal
 • Reggesteyn W. de Clercqstraat VMBO – Nijverdal
 • Reggesteyn PrO/VMBO/Atheneum/Gymnasium –
  Rijssen

Stichting Carmelcollege

 • Pius X College Aalderinkshoek MAVO/HAVO/Atheneum/
  Gymnasium/TTO – Almelo
 • Pius X College Van Renneslaan VMBO/MAVO – Almelo
 • Pius X College MAVO/VMBO/HAVO/VWO/Gymnasium – Rijssen
 • Scholengemeenschap Canisius MAVO/HAVO/VWO – Almelo
 • Scholengemeenschap Canisius
  VMBO/MAVO/HAVO/VWO/TTO – Tubbergen

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland

 • Zone.college VMBO/Groene Lyceum – Almelo

Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus

 • Het Erasmus HAVO/VWO – Almelo
 • Het Erasmus VMBO – Almelo
 • Het Erasmus PrO – Almelo

Stichting Waerdenborch

 • De Waerdenborch
  MAVO/HAVO/VMBO/Atheneum/Gymnasium/LWOO – Holten

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw
Voortgezet Onderwijs

 • De Passie VMBO/HAVO/VWO – Wierden

Stichting Speciaal Onderwijs Twente en
Oost Gelderland

 • Elimschool VSO – Hellendoorn
 • De Veenlanden VSO – Almelo
 • De Burg VSO – Almelo

Stichting Attendiz

 • Het Mozaiek VSO C. Franckstraat – Almelo
 • De Passage VSO – Almelo
 • MOTA – Almelo

Stichting Aquila

 • Boslust VSO Ommen

OPR

De Ondersteuningsplanraad (OPR)
vertegenwoordigt de belangen van het personeel en de ouders/leerlingen van alle scholen die deel uitmaken van het SWV 23-01 VO. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de Medezeggenschapsraden van de scholen, doch hebben zitting in de OPR zonder last of ruggespraak.

De taak van de OPR is om met het bestuur van het SWV overleg te voeren over alle beleidskeuzes die in het Ondersteuningsplan worden vastgelegd. Hierbij heeft de OPR een sterke positie, want het bestuur moet over de inhoud van het plan en elke wijziging daarvan, steeds voorafgaand de instemming van de raad verkrijgen. Dit instemmingsrecht van de OPR is vastgelegd in art. 14a WMS.

De OPR wordt door het bestuur van het SWV 23-01 VO daarnaast goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien van beleid, organisatie en financiën. De raad is voor het bestuur een waardevol adviesorgaan en de leden leveren dan ook een actieve bijdrage aan de vergaderingen. Hun opmerkingen en adviezen wegen mee in de besluitvorming.

De OPR van SWV 23-01 VO bestaat uit de volgende leden:

Personeelsleden:
Marcel Mulder – Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
Laura BeldmanStichting Waerdenborch
Ruben Schepers Stichting Carmelcollege
Wendy HenningStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Leonie de HoopStichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs

Ouderleden:
VacatureStichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Nijverdal/Rijssen
Marisa BultjeStichting Groen Onderwijs Oost Nederland (Zone.college)
Brenda Romein Stichting voor Prot. Chr. Onderwijs Almelo e.o.
Gerjan KortmanStichting Attendiz

Voor vragen aan de OPR kunt u mailen naar Antoinette Benneker, mailadres a.benneker@swv2301.nl.

OPR

De Ondersteuningsplanraad (OPR)
vertegenwoordigt de belangen van het personeel en de ouders/leerlingen van alle scholen die deel uitmaken van het SWV 23-01 VO. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de Medezeggenschaps-raden van de scholen, doch hebben zitting in de OPR zonder last of ruggespraak.

De taak van de OPR is om met het bestuur van het SWV overleg te voeren over alle beleidskeuzes die in het Ondersteuningsplan worden vastgelegd. Hierbij heeft de OPR een sterke positie, want het bestuur moet over de inhoud van het plan en elke wijziging daarvan, steeds voorafgaand de instemming van de raad verkrijgen. Dit instemmingsrecht van de OPR is vastgelegd in art. 14a WMS.

De OPR wordt door het bestuur van het SWV 23-01 VO daarnaast goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien van beleid, organisatie en financiën. De raad is voor het bestuur een waardevol adviesorgaan en de leden leveren dan ook een actieve bijdrage aan de vergaderingen. Hun opmerkingen en adviezen wegen mee in de besluitvorming.

De OPR van SWV 23-01 VO bestaat uit de volgende leden:

Personeelsleden:
Marcel Mulder – Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
Laura BeldmanStichting Waerdenborch
Wendy HenningStichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
Leonie de Hoop Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
Ruben SchepersStichting Carmelcollege

Ouderleden:
VacatureStichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Nijverdal/Rijssen
Marisa BultjeStichting Groen Onderwijs Oost Nederland (Zone.college)
Brenda RomeinStichting voor Prot. Chr. Onderwijs Almelo e.o.
Gerjan KortmanStichting Attendiz

Voor vragen aan de OPR kunt u mailen naar Antoinette Benneker, mailadres
a.benneker@swv2301.nl.

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan legt een samen-werkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Het Onder-steuningsplan wordt één keer per vier jaar opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de school-ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. Ook staat in het Ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning de scholen binnen SWV 23-01 VO ten minste moeten bieden.

Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de betrokken gemeenten. Dit is bedoeld om de ondersteuning die de scholen bieden, af te stemmen met de jeugdhulp via de gemeenten. Daarnaast worden afspraken gemaakt over leerplicht, leerlingen-vervoer en huisvesting. Ook moet de Onder-steuningsplanraad (OPR) instemmen met het Ondersteuningsplan.

De OPR is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. De leden van deze raad bestaat uit een evenredig aantal ouders en personeelsleden.

Download hier het Ondersteuningsplan 2019-2023.

 

In het Ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Het Ondersteuningsplan wordt één keer per vier jaar opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. Ook staat er in het Ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen binnen het SWV 23-01 VO ten minste moeten bieden.

Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de betrokken gemeenten. Dit is bedoeld om de ondersteuning die de scholen bieden, af te stemmen met de jeugdhulp via de gemeenten. Daarnaast worden afspraken gemaakt over leerplicht, leerlingenvervoer en huisvesting. Ook moet de Ondersteuningsplanraad (OPR) instemmen met het Ondersteuningsplan. De OPR is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. De leden van deze raad bestaat uit een evenredig deel ouders en personeelsleden.

Download hier het Ondersteuningsplan 2019-2023.