GOED ONDERWIJS

DAT BIJ ONS PAST

GOED ONDERWIJS

DAT BIJ ONS PAST

Vacatures

Vacature orthopedagoog/psycholoog voor het SWV 23-01 VO 
Per 1 november 2023 ontstaat circa 1.6 fte vacatureruimte voor de functie van orthopedagoog/psycholoog bij de Dienst Ondersteuning en Expertise (O&E) van het SWV 23-01 VO, waarvan een gedeelte vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wij zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten voor deze functie. 

Context 
De gedragswetenschapper verricht werkzaamheden binnen en maakt onderdeel uit van de Dienst O&E van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening van het SWV. De collega’s van de Dienst O&E worden ingezet op de scholen binnen ons SWV als collegiaal consulent, in de tussenvoorzieningen De Link en HV Connect en in diverse projecten in de regio, zoals het implementeren van schoolaanwezigheid in Twente. Op dit moment liggen er specifieke vragen van scholen binnen ons SWV om meer in de betreffende school werkzaam te zijn. Samen kunnen we onderzoeken of dit bij jou past. De gedragswetenschapper werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur van SWV 23-01 VO. 

Wat ga je doen? 
De werkzaamheden zijn gericht op: 

 • Het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod voor groepen en individuele leerlingen door o.a. het analyseren van beschikbare dossiergegevens, het observeren in de klas, het afnemen van tests en andere onderzoeksinstrumenten, het n.a.v. een onderzoek opstellen van handelingsadviezen; 
 • Het leveren van een bijdrage aan het beleid op VO-scholen m.b.t. het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod voor leerlingen op de VO-scholen door o.a. het geven van advies aan het management inzake inrichting ondersteuningsstructuur
 • Het begeleiden en coachen van ondersteuningsspecialisten op de VO-scholen door o.a. het bijwonen van het ISOT en het organiseren van professionaliseringsactiviteiten;
 • Het bieden van casusmanagement voor casussen op het niveau van het SWV. 

Wat is het kader en wat is je verantwoordelijkheid 

 • Je legt verantwoording af aan de directeur van het SWV 23-01 VO over de bruikbaarheid van de verstrekte adviezen, de begeleiding van de ondersteuningsspecialisten, leerlingen, ouders/opvoeders en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de discipline; 
 • Je verricht werkzaamheden binnen de specifiek vastgelegde en vastgestelde beleidslijnen van het management van de instelling en volgens de beroepscode voor gedragswetenschappers;
 • De gedragswetenschapper neemt beslissingen over de opzet en uitvoering van het psycho-diagnostisch onderzoek en over de orthopedagogische begeleiding van de leerling en legt hiervoor verantwoordelijkheid af bij directeur van SWV 23-01 VO. 

 

Wat verwachten we? 

 • Specialistische theoretische kennis van de ontwikkelingen op het vakgebied psychodiagnostiek en leerlingbegeleiding;
 • Kennis van procedures, richtlijnen en de werkomgeving van de klant relevant voor het traject;
 • Kennis van het werkgebied van de Dienst O&E;
 • Inzicht in beleid, taakstelling, werkwijze en organisatie van het SWV;
 • Kennis en inzicht in ontwikkelingen binnen het onderwijsveld;
 • Een proactieve en ondernemende persoonlijkheid;
 • Goede sociale vaardigheden en tactvol in het onderhouden van relaties;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overbrengen van informatie en advies;
 • Integer in handelen. 

Wat bieden we? 
We bieden jou een team met enthousiaste collega’s die het als een uitdaging ziet de leerling maar zeker ook de VO-scholen verder te helpen in hun leerproces.  

Het gaat vooralsnog om een tijdelijke aanstelling tot einde schooljaar 2023 – 2024, met (voor een gedeelte van de vacatureruimte) uitzicht op een vaste aanstelling. Salariëring: schaal 11 conform cao VO.

Informatie 
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met de directeur Carien Kielstra. Vanwege de vakantieperiode is zij bereikbaar via de mail: c.kielstra@swv2301.nl , indien gewenst neemt ze telefonisch contact met je op. Vanaf maandag 4 september is zij telefonisch bereikbaar onder nummer 0546-834200. 

Solliciteren 
Heb je interesse in deze functie stuur dan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag 12 september a.s. jouw CV en motivatiebrief naar Carien Kielstra, mailadres c.kielstra@swv2301.nl De gesprekken zijn gepland op dinsdag 19 september ‘s middag.  

Vacature orthopedagoog/psycholoog voor het SWV 23-01 VO 
Per 1 november 2023 ontstaat circa 1.6 fte vacatureruimte voor de functie van orthopedagoog/psycholoog bij de Dienst Ondersteuning en Expertise (O&E) van het SWV 23-01 VO, waarvan een gedeelte vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wij zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten voor deze functie. 

Context 
De gedragswetenschapper verricht werkzaamheden binnen en maakt onderdeel uit van de Dienst O&E van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening van het SWV. De collega’s van de Dienst O&E worden ingezet op de scholen binnen ons SWV als collegiaal consulent, in de tussenvoorzieningen De Link en HV Connect en in diverse projecten in de regio, zoals het implementeren van schoolaanwezigheid in Twente. Op dit moment liggen er specifieke vragen van scholen binnen ons SWV om meer in de betreffende school werkzaam te zijn. Samen kunnen we onderzoeken of dit bij jou past. De gedragswetenschapper werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur van SWV 23-01 VO. 

Wat ga je doen? 
De werkzaamheden zijn gericht op: 

 • Het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod voor groepen en individuele leerlingen door o.a. het analyseren van beschikbare dossiergegevens, het observeren in de klas, het afnemen van tests en andere onderzoeksinstrumenten, het n.a.v. een onderzoek opstellen van handelingsadviezen; 
 • Het leveren van een bijdrage aan het beleid op VO-scholen m.b.t. het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod voor leerlingen op de VO-scholen door o.a. het geven van advies aan het management inzake inrichting ondersteuningsstructuur
 • Het begeleiden en coachen van ondersteuningsspecialisten op de VO-scholen door o.a. het bijwonen van het ISOT en het organiseren van professionaliseringsactiviteiten;
 • Het bieden van casusmanagement voor casussen op het niveau van het SWV. 

Wat is het kader en wat is je verantwoordelijkheid 

 • Je legt verantwoording af aan de directeur van het SWV 23-01 VO over de bruikbaarheid van de verstrekte adviezen, de begeleiding van de ondersteuningsspecialisten, leerlingen, ouders/opvoeders en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de discipline; 
 • Je verricht werkzaamheden binnen de specifiek vastgelegde en vastgestelde beleidslijnen van het management van de instelling en volgens de beroepscode voor gedragswetenschappers;
 • De gedragswetenschapper neemt beslissingen over de opzet en uitvoering van het psycho-diagnostisch onderzoek en over de orthopedagogische begeleiding van de leerling en legt hiervoor verantwoordelijkheid af bij directeur van SWV 23-01 VO. 

Wat verwachten we? 

 • Specialistische theoretische kennis van de ontwikkelingen op het vakgebied psychodiagnostiek en leerlingbegeleiding;
 • Kennis van procedures, richtlijnen en de werkomgeving van de klant relevant voor het traject;
 • Kennis van het werkgebied van de Dienst O&E;
 • Inzicht in beleid, taakstelling, werkwijze en organisatie van het SWV;
 • Kennis en inzicht in ontwikkelingen binnen het onderwijsveld;
 • Een proactieve en ondernemende persoonlijkheid;
 • Goede sociale vaardigheden en tactvol in het onderhouden van relaties;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overbrengen van informatie en advies;
 • Integer in handelen. 

Wat bieden we? 
We bieden jou een team met enthousiaste collega’s die het als een uitdaging ziet de leerling maar zeker ook de VO-scholen verder te helpen in hun leerproces.  

Het gaat vooralsnog om een tijdelijke aanstelling tot einde schooljaar 2023 – 2024, met (voor een gedeelte van de vacatureruimte) uitzicht op een vaste aanstelling. Salariëring: schaal 11 conform cao VO.

Informatie 
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met de directeur Carien Kielstra. Vanwege de vakantieperiode is zij bereikbaar via de mail: c.kielstra@swv2301.nl , indien gewenst neemt ze telefonisch contact met je op. Vanaf maandag 4 september is zij telefonisch bereikbaar onder nummer 0546-834200. 

Solliciteren 
Heb je interesse in deze functie stuur dan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag 12 september a.s. jouw CV en motivatiebrief naar Carien Kielstra, mailadres c.kielstra@swv2301.nl De gesprekken zijn gepland op dinsdag 19 september ‘s middag.  

Vacatures

Vacature orthopedagoog/psycholoog voor het SWV 23-01 VO 
Per 1 november 2023 ontstaat circa 1.6 fte vacatureruimte voor de functie van orthopedagoog/psycholoog bij de Dienst Ondersteuning en Expertise (O&E) van het SWV 23-01 VO, waarvan een gedeelte vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wij zijn daarom op zoek naar geschikte kandidaten voor deze functie. 

Context 
De gedragswetenschapper verricht werkzaamheden binnen en maakt onderdeel uit van de Dienst O&E van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening van het SWV. De collega’s van de Dienst O&E worden ingezet op de scholen binnen ons SWV als collegiaal consulent, in de tussenvoorzieningen De Link en HV Connect en in diverse projecten in de regio, zoals het implementeren van schoolaanwezigheid in Twente. Op dit moment liggen er specifieke vragen van scholen binnen ons SWV om meer in de betreffende school werkzaam te zijn. Samen kunnen we onderzoeken of dit bij jou past. De gedragswetenschapper werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur van SWV 23-01 VO. 

Wat ga je doen? 
De werkzaamheden zijn gericht op: 

 • Het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod voor groepen en individuele leerlingen door o.a. het analyseren van beschikbare dossiergegevens, het observeren in de klas, het afnemen van tests en andere onderzoeksinstrumenten, het n.a.v. een onderzoek opstellen van handelingsadviezen; 
 • Het leveren van een bijdrage aan het beleid op VO-scholen m.b.t. het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod voor leerlingen op de VO-scholen door o.a. het geven van advies aan het management inzake inrichting ondersteuningsstructuur
 • Het begeleiden en coachen van ondersteuningsspecialisten op de VO-scholen door o.a. het bijwonen van het ISOT en het organiseren van professionaliseringsactiviteiten;
 • Het bieden van casusmanagement voor casussen op het niveau van het SWV. 

Wat is het kader en wat is je verantwoordelijkheid 

 • Je legt verantwoording af aan de directeur van het SWV 23-01 VO over de bruikbaarheid van de verstrekte adviezen, de begeleiding van de ondersteuningsspecialisten, leerlingen, ouders/opvoeders en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de discipline; 
 • Je verricht werkzaamheden binnen de specifiek vastgelegde en vastgestelde beleidslijnen van het management van de instelling en volgens de beroepscode voor gedragswetenschappers;
 • De gedragswetenschapper neemt beslissingen over de opzet en uitvoering van het psycho-diagnostisch onderzoek en over de orthopedagogische begeleiding van de leerling en legt hiervoor verantwoordelijkheid af bij directeur van SWV 23-01 VO. 

Wat verwachten we? 

 • Specialistische theoretische kennis van de ontwikkelingen op het vakgebied psychodiagnostiek en leerlingbegeleiding;
 • Kennis van procedures, richtlijnen en de werkomgeving van de klant relevant voor het traject;
 • Kennis van het werkgebied van de Dienst O&E;
 • Inzicht in beleid, taakstelling, werkwijze en organisatie van het SWV;
 • Kennis en inzicht in ontwikkelingen binnen het onderwijsveld;
 • Een proactieve en ondernemende persoonlijkheid;
 • Goede sociale vaardigheden en tactvol in het onderhouden van relaties;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overbrengen van informatie en advies;
 • Integer in handelen. 

Wat bieden we? 
We bieden jou een team met enthousiaste collega’s die het als een uitdaging ziet de leerling maar zeker ook de VO-scholen verder te helpen in hun leerproces.  

Het gaat vooralsnog om een tijdelijke aanstelling tot einde schooljaar 2023 – 2024, met (voor een gedeelte van de vacatureruimte) uitzicht op een vaste aanstelling. Salariëring: schaal 11 conform cao VO.

Informatie 
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met de directeur Carien Kielstra. Vanwege de vakantieperiode is zij bereikbaar via de mail: c.kielstra@swv2301.nl , indien gewenst neemt ze telefonisch contact met je op. Vanaf maandag 4 september is zij telefonisch bereikbaar onder nummer 0546-834200. 

Solliciteren 
Heb je interesse in deze functie stuur dan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag 12 september a.s. jouw CV en motivatiebrief naar Carien Kielstra, mailadres c.kielstra@swv2301.nl De gesprekken zijn gepland op dinsdag 19 september ‘s middag.