Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Dienst Ondersteuning en Expertise

De Dienst Ondersteuning en Expertise (O en E) als onderdeel van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening binnen het SWV 23-01 VO, is een bovenschoolse voorziening. De werkzaamheden van de medewerkers van de dienst worden veelal op de diverse schoollocaties uitgevoerd. In dit verband wordt er nauw samengewerkt met de directeuren en zorgcoördinatoren van de scholen.

Functionarissen
De dienst kent de volgende functionarissen:
- orthopedagogen;
- psycholoog;
- onderwijsbegeleiders;
- psychodiagnostisch medewerkers;
- schoolmaatschappelijk werk.

Vraaggestuurd
De Dienst O en E werkt vraaggestuurd. In overleg wordt de inzet van de dienst afgestemd op de specifieke wensen en vragen van de VO-scholen. Dit betekent dat de dienst kan worden ingezet voor de ondersteuningsvragen die de mogelijkheden van de betreffende school (aantoonbaar) te boven gaan. De werkzaamheden zijn derhalve altijd aanvullend op de bestaande ondersteuningsstructuur van de scholen.

Contact
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de medewerkers van de Dienst O en E. U kunt hen bereiken op telefoonnummer 0546 - 834 200.