Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De Schakel

De Schakel is een onderdeel van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening van het SWV 23-01 VO. Dit Centrum is een verlengde van alle Voortgezet-onderwijsscholen in de regio Almelo. Uw kind kan op De Schakel worden geplaatst, indien hij/zij een intensievere vorm van ondersteuning nodig heeft voordat de stap naar de VO-school gemaakt kan worden.

Ons streven is er op gericht uw kind bij De Schakel zodanig onderwijs te bieden dat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. We kunnen dat echter alleen als we met u, als ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, de school waar uw kind staat ingeschreven een goed contact hebben en als we samen de begeleiding van de leerling kunnen uitstippelen.

Aanmelding bij De Schakel
De aanmelding bij De Schakel gebeurt door één van de VO-scholen binnen het SWV 23-01 VO. De VO-school beoordeelt in eerste instantie zelf of zij in staat is de leerling die ondersteuning te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. Wanneer een VO-school van mening is (nog) niet de nodige ondersteuning te kunnen bieden, kan een leerling, in overleg met de ouders, door de VO-school worden aangemeld bij De Schakel.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2018-2019 van De Schakel. U kunt de gids hier downloaden.

Contact
De Schakel is gevestigd in het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening aan de C. Franckstraat 1-a, 7604 JE te Almelo.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de medewerkers van De Schakel op telefoonnummer 0546 - 834 200.