Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De Rebound

De Rebound begeleidt tijdelijk leerlingen die in het voortgezet onderwijs wegens diverse oorzaken even niet meer zo goed meekomen. De Rebound leert de leerlingen tijdens hun verblijf competenties aan met het streven om een succesvolle terugkeer in het reguliere leerproces mogelijk te maken. Daarnaast wordt er binnen het traject op De Rebound gewerkt met het onderwijsprogramma van de eigen school. Alle leerlingen stromen vervolgens uit naar de plek die in hun situatie het meest passend wordt geacht. Dit kan de school van herkomst zijn, maar ook een andere VO-school, de Schakel of een school voor speciaal onderwijs.

De doelgroep bestaat uit leerlingen die  (tijdelijk) vastlopen in het reguliere Voortgezet onderwijs, waarbij de VO-school ‘handelingsverlegen’ is. Bij de leerlingen is er vaak sprake van problematiek zoals sociaal-emotionele problematiek, gedrag, hardnekkig schoolverzuim en/of leerachterstanden. Voorafgaand aan plaatsing op de Rebound moet de VO-school al aantoonbaar de nodige acties hebben ondernomen. De Rebound biedt niet alleen tijdelijke opvang, maar kan indien nodig ook onderzoek en diagnostiek verrichten op grond waarvan een handelingsplan kan worden opgezet en advisering voor het vervolgtraject kan plaatsvinden. De duur van het traject bij De Rebound Plus kan per jongere verschillen.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2018-2019 van De Rebound. U kunt de gids hier downloaden.

Contact
De Rebound is gevestigd in het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening aan de C. Franckstraat 1, 7604 JE te Almelo.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de medewerkers van De Rebound op telefoonnummer 0546 - 834 200.