Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

De Link

De Link is er voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan aanpassingen binnen de school, gericht op het weer oppakken van de gang naar de VO-school. Deze gang naar de school is gestagneerd op basis van angst en het vermijden van die school. De belangrijkste doelen zijn:
- het normaliseren van de schoolgang;
- het oppakken van schoolse vaardigheden;
- het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen.

Succeservaringen
De leerlingen hebben behoefte aan een zeer rustige en overzichtelijke omgeving en een pedagogisch aanbod dat werkt vanuit het in kleine stappen opdoen van succeservaringen, positieve bejegening van de jongeren, het bieden van fysieke nabijheid en zeer veel ruimte voor individuele aanpassingen. Het gaat om leerlingen:
- die binnen de school van herkomst langdurig (minimaal een maand aansluitend) verzuim hebben laten zien;
- met een (complexe) angstproblematiek die intensieve begeleiding nodig hebben om de draad weer op te pakken;
- met een leeftijd van 12 tot 19 jaar;
- met het niveau praktijkonderwijs tot en met VWO.

Verblijfsduur
De verblijfsduur op De Link is maatwerk en kan variëren van een paar maanden tot een jaar.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2018-2019 van De Link. U kunt de gids hier downloaden.


Contact
De Link is gehuisvest in een apart gedeelte bij de Dienst Ondersteuning en Expertise in het B-gebouw aan de Cesar Franckstraat 1-A.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de medewerkers van De Link op telefoonnummer 0546 - 834 200.