Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Ouders

Passend Onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt, waar hij of zij recht op heeft. Door de nieuwe wet kan er sneller en efficienter worden gehandeld als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft. Het accent komt te liggen op wat een leerling wel kan; wat kan hij of zij leren en welke ondersteuning is daarbij nodig.

Zorgplicht
Met de invoering van de wet Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen met extra onderwijsbehoeften die op een school worden aangemeld of reeds zijn ingeschreven. Alle scholen binnen het SWV 23-01 VO hebben beschreven welke ondersteuning zij op hun school kunnen bieden. Gezamenlijk kunnen deze scholen een dekkend aanbod bieden. Als een school de gevraagde ondersteuning niet kan bieden aan een leerling, dan wordt uitgezocht welke school binnen het SWV 23-01 VO dat wel kan.

Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening
De volgende onderdelen vormen het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening:
- De Dienst Ondersteuning en Expertise
- De Schakel
- De Rebound
- De Link

Ondersteuningsplan
Het Ondersteuningsplan is een beleidsplan waarin voor de periode 2014-2018 beschreven wordt hoe de ondersteuning bij alle betrokken scholen binnen het SWV 23-01 VO is ingericht. Het huidige plan moet gezien worden als een groeidocument. Gedurende de periode 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016 zal het plan, op basis van voortschrijdend inzicht en besluitvorming door het bestuur van het SWV, steeds worden aangepast en aangevuld. Het Ondersteuningsplan kunt u downloaden door hier te klikken.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Het vastgestelde vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie 20 tot en met 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari tot en met 24 februari 2019
Pasen en tulpvakantie 19 april tot en met 5 mei 2019
Hemelvaart 30 mei tot en met 2 juni 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli tot en met 24 augustus 2019

 

 

Elke leerling heeft recht op
een passende onderwijsplek!