Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

OPR

De Ondersteuningsplanraad (OPR) vertegenwoordigt de belangen van het personeel en de ouders/leerlingen van alle scholen die deel uitmaken van het SWV 23-01 VO. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de Medezeggenschapsraden van de scholen.

De taak van de OPR is om met het bestuur van het SWV overleg te voeren over alle beleidskeuzes die in het Ondersteuningsplan worden vastgelegd. Hierbij heeft de OPR een sterke positie, want het bestuur moet over de inhoud van het plan en elke wijziging daarvan, steeds voorafgaand de instemming van de raad verkrijgen. Dit instemmingsrecht van de OPR is vastgelegd in art. 14a WMS.

De OPR van SWV 23-01 VO bestaat uit de volgende leden:

M. Mulder personeel Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus
L. Beldman personeel Stichting Waerdenborch
E. Huisman personeel Stichting Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Nijverdal/Rijssen
W. Henning personeel Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
M. Smith personeel Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
M. Schutte ouder Stichting Carmelcollege
P. Huckriede ouder Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (AOC)
P. Burgemeester ouder Stichting voor Prot. Chr. Onderwijs Almelo e.o.
P. Löwik ouder Stichting Attendiz


Voor vragen aan de OPR kunt u mailen naar mevrouw A. (Antoinette) Benneker, a.benneker@swv2301.nl.