Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Wat is een ontwikkelingsperspectief?
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin staat wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Vroeger heette dit een handelingsplan.

Voor wie?
Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen welke in het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod zit, is geen ontwikkelingsperspectief nodig.

Formulieren
Download hier het formulier OPP
Download hier de bijlage tabellen onderzoeksgegevens OPP
Download hier de schrijfwijzer ontwikkelingsperspectiefplan.

Hulp nodig of vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact op met:
Marije Brouwer, m.brouwer@swv2301.nl of
Anne Veltkamp, a.veltkamp@swv2301.nl.

Extra ondersteuning waar dat nodig is
Voor elke leerling!