Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Digitale aanvraag TLV-PrO

Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en de basisschool samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het moment dat de leerling in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in groep 8 (april van dat schooljaar). In de praktijk coördineert de basisschool de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door middel van de aanmeldformulieren van de betreffende VO-school. Deze zijn op de websites van de VO-scholen te vinden.

Wie kan een Toelaatbaarheidsverklaring PrO (TLV-PrO) aanvragen?
VO- en VSO-schoolbesturen in de regio Almelo kunnen een TLV-PrO aanvragen. Het betreft leerlingen die instromen in het eerste leerjaar praktijkonderwijs. Een leerling kan zich bij de aangesloten VO- en VSO-schoolbesturen aanmelden waarna de school van aanmelding zorgplicht heeft en de eventuele TLV dient aan te vragen. Leerlingen/ouders/verzorgers kunnen geen TLV aanvragen.

Een aanvraag doen
Door middel van onderstaande link 'start digitale aanvraag TLV-PrO', kunt u de aanmeldprocedure in gang zetten. De hieronder genoemde bijlagen dient u echter eerst compleet ingevuld en digitaal bij de hand te hebben, alvorens u de digitale aanvraag start. Het gaat om de volgende bijlagen:

Bijlage 1:
Aanmeldingsformulier PrO (van school van inschrijving) schooljaar 2018-2019. Download hier het formulier

Bijlage 2:
Schoolaanmeldingsformulier PrO

Bijlage 3:
I.Q.-bepalingen getekend profielblad (niet ouder dan 2 jaar)

Bijlage 4:
CITO-scores (LVOS) of Drempelonderzoekscores

Bijlage 5:
Een duidelijke beschrijving van de leerling door de basisschool (leerkracht) middels een OKR of een OPP, waarin informatie over werkhouding, gedrag, thuissituatie en de tot dan toe geleverde ondersteuning is opgenomen.

Bijlage 6:
Overige relevante informatie.

Werkwijze digitale aanvraag
- De bovengenoemde bijlagen heeft u compleet ingevuld en digitaal bij de hand;
- U gaat naar onderstaande link 'start digitale aanvraag PrO';
- U vult de aanvraag in, u voegt de bijlagen bij de aanvraag en verstuurt de aanvraag.

START DIGITALE AANVRAAG TLV-PRO