Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Commissie van Toewijzing

Commissie van Toewijzing
De commissie als volgt samengesteld:
• Han Peters, voorzitter
• Maria Loman, orthopedagoog in dienst van SOTOG (deskundige cluster-3 onderwijs) 
• Frederike Nikkels, orthopedagoog/GZ psycholoog in dienst van SOTOG (deskundige cluster-4 onderwijs)
• Frederike Wassink, orthopedagoog Dienst Ondersteuning en Expertise
• Ruben Morsink, maakt deel uit van het intern schoolondersteuningsteam van Het Erasmus (PrO-deskundige)
• Gerlof Puppels, unitleider PrO in dienst van CSG Reggesteyn (PrO-deskundige).
De leden van de commissie zijn lid op basis van deskundigheid en handelen zonder last en ruggespraak. De commissie vergadert elke maand. Bekijk hier het vergaderschema.

Wanneer wordt een TLV aangevraagd
TLV-PrO:
Wanneer een leerling naar verwachting, op basis van de huidige geldende criteria, in aanmerking komt voor plaatsing in het Praktijkonderwijs.

TLV –VSO:

Wanneer binnen het regulier voortgezet onderwijs de basisondersteuning, de eventuele extra ondersteuning (waaronder de Pluspunten) en/of de Tussenvoorziening, niet voldoende ondersteuning kunnen bieden aan een leerling, wordt een TLV aangevraagd voor het VSO. Ook wanneer er binnen het VSO sprake is van een verandering van een cluster (3 of 4) of een VSO-school, dan is een TLV noodzakelijk.

Informatie- en contactpunt
De ambtelijk secretaris van de commissie, Hennie Tijs, is het eerste aanspreekpunt voor de scholen voor wat betreft het indienen van een aanvraag voor een TLV. De ambtelijk secretaris is beschikbaar om de scholen te adviseren over hoe te handelen inzake de aanvraagprocedure. Hennie is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 10.00-15.00 uur. Zijn telefoonnummer is 0546-752 201 en het mailadres cvt@swv2301.nl.

 

 

 

 

 

De mate van zorgvuldigheid in het voortraject en een goed verzorgde TLV-aanvraag bepalen de snelheid waarmee de aanvraag kan worden behandeld