Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Commissie van Toewijzing (CvT)

Commissie van Toewijzing
Het bestuur van het SWV 23-01 VO heeft de Commissie van Toewijzing (CvT) gemandateerd om een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs (PrO) of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) af te geven. Tevens houdt de commissie zich bezig met de ontwikkeling van processen en procedures, waaronder de aanvraagprocedures.                                                                            

Vergaderschema Commissie van Toewijzing:
De CvT vergadert in het schooljaar 2018-2019 op de volgende data:

Inleverdatum dossiers     CvT-vergadering        
6 september 2018 13 september 2018
13 september 2018 27 september 2018
27 september 2018 11 oktober 2018
15 oktober 2018 (maandag!) 01 november 2018
08 november 2018 22 november 2018
29 november 2018 13 december 2018
17 december 2018 (maandag!) 10 januari 2019
10 januari 2019 24 januari 2019
24 januari 2019 07 februari 2019
11 februari 2019 (maandag!) 28 februari 2019
07 maart 2019 21 maart 2019
28 maart 2019 11 april 2019
15 april 2019 (maandag!) 09 mei 2019
09 mei 2019 23 mei 2019
23 mei 2019 06 juni 2019
06 juni 2019 20 juni 2019
20 juni 2019 04 juli 2019


Inleverperiode TLV-PrO
: 01 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, voor leerlingen die instromen in het eerste leerjaar.

Uiterste inleverdatum verlenging TLV-VSO
: 1 april 2019.

Digitaal aanvragen van een TLV
Voor het digitaal aanvragen van een TLV-VSO, gaat u naar de pagina 'Digitale aanvraag VSO'. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.

Voor het digitaal aanvragen van een TLV-PrO, gaat u naar de pagina 'Digitale aanvraag PrO'. Klik hier om direct naar deze pagina te gaan.Onze scholen bieden de leerlingen een zo passend mogelijke onderwijsplek